Fujiiryoki

Fujiiryoki

Film

Fujiiryoki är en tillverkare av hälsorelaterade produkter sedan 1954 och var det första företaget i världen att lyckas massproducera massagestolar. Företaget försöker nu att sprida den Japanska massagestolskulturen till resten av världen för att öka den allmänna folkhälsan. 2022 fick Peach äran att producera en informationsfilm för att presentera deras senaste produkt, JP-3000. Innan det fick vi även uppdraget att producera en informationsfilm för deras tidigare version av massagestolen, JP-2000.

Uppdraget var tydligt: Att på ett estetiskt tilltalande sätt presentera massagestolarna JP-2000 och JP-3000, med fokus på att framhäva varje unik funktion. Utmaningen låg i att effektivisera kommunikationen med våra japanska partners, trots den betydande tidsskillnaden mellan Göteborg och Osaka. Genom att lägga stor vikt vid den inledande planeringsfasen lyckades vi överbrygga detta hinder. Vi anpassade våra scheman för att möjliggöra avstämningar som fungerade för båda sidor, vilket säkerställde att projektet flöt på smidigt utan onödiga tidsfördröjningar.