Electroteam

Electroteam

Design • Foto • Webb

Vi fick i uppdrag att skapa helt en ny hemsida till Electroteam med ny grafisk profil samt med egna bilder.

featured Image

Design

Vi har även tagit fram en detaljerad grafisk manual åt Electroteam, som säkerställer en enhetlig och professionell varumärkesidentitet. Genom tydliga riktlinjer för färg och typsnitt kan Electroteam kommunicera sitt varumärke konsekvent och effektivt.

Image Image

Foto

Vi fick möjligheten att ta Electroteams personalporträtt för att matcha de nya grafiska utseende samt den nya webbsidan.

Image Image